*** คณะผู้บริหาร ร.พ.***

นายแพทย์ภาวิต  ปุญญฤทธิ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

Pawit

 

คุณวันทนีย์  ทุมมานนท์

ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

Wantanee

คุณพนัชกร  พุทธชน

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Panussakorn

นพ. วีระชัย ไพรัชเวทย์

ประธานองค์กรแพทย์

Veerachai

นพ. สุพจน์ สุขสุวรรณ

ผู้ประสานงานคุณภาพ รพ.

supos

กลับไปหน้าแรก