*** เกร็ดความรู้สุขภาพ ***

บทความ บทความจาก วันที่ตีพิมพ์
การเสริมสารแอนติออกซิแดนท์ ป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อม JAMA. Vol.294 No.24 Dec 28,2005 : 3101-3107
เด็กที่เป็นเบาหวานเสี่ยงต่อโรคเหงือก www.diabetes.org ----
งาช่วยหญิงวัยหมดประจำเดือน Journal of Nutrition 2006 : 136(5) : 1270-5
กรดอะมิโนช่วยคืนสภาพกล้ามเนื้อให้นักกีฬา Journal of Nutrition. 2006 : 136 : 538S-43S
อินซูลินทำให้ความดันโลหิตสูง Mayo Clin Proc 2003 : 78 : 1331-1336
อ้วนในวัยกลางคนเสี่ยงกับอายุสั้นจากโรคหัวใจ JAMA January31,2006
โปรตีนช่วยลดความดันโลหิตได้ American Journal of Clinical Nutrition 2006 : 83: 780-7
WHO รายงานเด็กอ้วนระบาด www.who.int/childgrowth/en/index.html -----
ท่าออกกำลังกาย ป้องกันโรคปวดหลัง เอกสารแผ่นพับของ รพ. มกราคม 2549

 

Contact Us ......customer-info @mayokaset.com