*** เกร็ดความรู้สุขภาพ ***เด็กที่เป็นเบาหวานเสี่ยงต่อโรคเหงือก
โรคเหงือกซึ่งก่อให้เกิดปัญหาเหงือกอักเสบและฟันโยกไม่ได้พบในผู้สูงอายุเท่านั้น
แต่อาจเกิดกับเด็กที่เป็นเบาหวานได้เช่นกัน
และเมื่อเกิดขึ้นแล้ว หากไม่ได้รับการดูแลรักษาก็จะมีความรุนแรงขึ้นเมื่อเด็กเข้าสู่วัยรุ่น
Dr. Evanthia Lalla และคณะจากศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ในรัฐนิวยอร์ค
ได้ทำการตรวจสุขภาพฟันในเด็กที่เป็นเบาหวาน
ที่มีอายุระหว่าง 6-18 ปี จำนวน 182 คน
เปรียบเทียบผลการตรวจกับเด็กที่ไม่เป็นเบาหวานจำนวน 160 คน
พบว่าเด็กที่เป็นเบาหวานมีพลัคในฟัน และมีปัญหาเหงือกอักเสบ
มากกว่าเด็กที่ไม่เป็นเบาหวานอย่างชัดเจน
และเด็กที่เป็นเบาหวานยังมีสัญญานของโรคปริทนต์ซึ่งทำให้ฟันเริ่มโยกอีกด้วย
 
www.diabetes.org