*** เกร็ดความรู้สุขภาพ ***อ้วนในวัยกลางคนเสี่ยงกับอายุสั้นจากโรคหัวใจ
งานวิจัยที่มีชื่อว่า Chicago Heart Association Detection Project in Industry Study
ซึ่งทำในอาสาสมัครจำนวน 17,643 คน พบว่าในกลุ่มคนที่อยู่ในวัยกลางคนซึ่งอ้วนหรือมีน้ำหนักเกิน
มีความเสี่ยงในการรักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากโรคหัวใจสูงขึ้นมากกว่า 4 เท่าหลังจากอายุ 65 ปี
และมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตมากขึ้นถึงร้อยละ 43 ถึงแม้จะไม่มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ
เช่น คอเลสเทอรอลสูง ความดันโลหิตสูง หรือเบาหวาน
ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายที่อ้วนจะมีความเสี่ยงเท่าๆกัน
Journal of the American Medical Association. January 31, 2006