* * * สมัครงาน * * *

รายละเอียด
ติดต่อ

1. อายุรแพทย์หัวใจ

ผอ.แพทย์
2. อายุรแพทย์ทางเดินอาหาร
ผอ.แพทย์
3.อายุรแพทย์ระบบประสาท
ผอ.แพทย์
4.อายุรแพทย์ทั่วไป
ผอ.แพทย์
5.ศัลยแพทย์ทั่วไป
ผอ.แพทย์
6.พยาบาลวิชาชีพ ,,,,,,,,,,,,มีประสบการณ์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
ฝ่ายบุคคล
7.เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
ฝ่ายบุคคล
8.พนักงานนำส่ง (เวรเปล)
ฝ่ายบุคคล
9.พนักงานแม่บ้าน
ฝ่ายบุคคล

 

Contact Us ......customer-info @mayokaset.com