ข่าวประชาสัมพันธ์

คลีนิกภูมิแพ้

ทางเลือกสำหรับ การรักษาเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

ถ้าคุณมีอาการ ดังต่อไปนี้

รักษาโดยการหลีกเลี่ยงสารภูมิแพ้ และการใช้ยาไม่ได้ผล

เกิดผลข้างเคียงจากยาที่ใช้

-ต้องการลดการใช้ยาระยะยาว

เป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ร่วมกับโรคหอบหืด

การหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ มีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ มีอาการลดลงได้ในระดับหนึ่ง

แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังคงต้องพึ่งการรักษาโดยการใช้ยา แต่เมื่อหยุดยาจะเกิดอาการอีกได

ผู้ป่วยบางรายจำเป็นต้องใช้ยาปริมาณมาก และหลายชนิด ทำให้เกิดผลข้างเคียง อันไม่พึง

ประสงค์จากยาได้

อีกทางเลือกที่ให้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และให้ผลระยะยาว

คือ "การฉีดวัคซีนภูมิแพ้"

ปรึกษา และรับคำแนะนำได้จาก แพทย์ แผนกหูคอจมูก โรงพยาบาลเมโย

 

Contact Us ......customer-info @mayokaset.com