โอกาส...การเป็นพยาบาลอาชีพ เปิดรับคุณแล้วที่นี่

โรงพยาบาลเมโย เปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาพยาบาลทุกท่าน เริ่มต้นอาชีพพยาบาล โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน เพียงคุณมีใจรักอาชีพพยาบาล เข้าใจหลักการบริการและพร้อมที่จะปฏิบัติงานจริง ทางโรงพยาบาลยินดีให้การฝึกอบรมกับท่าน

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติการศึกษาได้ที่...โรงพยาบาลเมโย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2579-1770-4 ต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

คุณสมบัติผู้สมัคร

-สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์

-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

-มีใจรักการพยาบาล และงานบริการ

-พร้อมที่จะปฏิบัติงานจริง