โปรแกรมตรวจสุขภาพ Check Up Program คุณค่าของสุขภาพดี

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกท่านในด้านบริการตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลได้จัดสรรโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับทุกเพศทุกวัย ด้วยความใส่ใจและหวังให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ตลอดระยะเวลาการดำเนินชีวิต โดยทีมแพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญ และการให้คำปรึกษา เพื่อส่งเสริมและป้องกันโรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับท่านและคนใกล้ชิด

ประเภทโปรแกรม

ชื่อโปรแกรม
รายละเอียด
อัตราค่าบริการ
ตรวจเพิ่มเติม

โปรแกรม ตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยทีมแพทย์ (Physical Examination)

2. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-rays)

3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

4. ตรวจปัสสาวะ (UA)

5. ตรวจเลือดหาเบาหวาน (FBS)


590 บาท
เพิ่มเติม : ตรวจหาหมู่เลือด ABO แบบสมบูรณ์
(Complete ABO Blood Group) เพิ่มอีก 50 บาท

โปรแกรม ตรวจสุขภาพทั่วไป

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)

2. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-rays)

3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

4. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

5. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

6. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)

7. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid)

8. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)

9. ตรวจปัสสาวะ (UA)

950 บาท
-

โปรแกรม ตรวจก่อนแต่งงานหรือมีบุตร

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)

2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

3. ตรวจหาไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)

4. ตรวจหาเชื้อเอชไอวี (HIV)

5. ตรวจหากรุ๊ปเลือด (ABO Blood Group)

6. ตรวจหาภูมิต้านทานต่อเชื้อหัดเยอรมัน (เฉพาะสุภาพสตรี)

1,250 บาท
-

โปรแกรม ตรวจสุขภาพสำหรับผู้มีสุขภาพปกติ
หรือมีโรคประจำตัว

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)

2. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-rays)

3. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (FBS)

5. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

6. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

7. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)

8. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT, Alk, phosphatase)

9. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid)

10. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)

11. ตรวจปัสสาวะ (UA)

12. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL - C)

13. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (HDL - C)

1,950 บาท

เมื่อท่านตรวจสุขภาพโปรแกรมที่ 4

ท่านจะได้รับการตรวจทางทันตกรรม

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คือ

- ตรวจสุขภาพฟัน (ปกติ 200 บาท)

- ทำความสะอาดฟันและขูดหินปูน
(ปกติ 600 - 1,000 บาท)

ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2549


- - - โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า - - -

แนะนำตรวจเพิ่มเติม

- ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) และหาภูมิคุ้มกัน (Anti-HBs) ราคา 400 บาท (ปกติ 500 บาท)

- สำหรับท่านที่สูบบุหรี่ ควรทดสอบสมรรถภาพและการทำงานของปอด (Pulmonary funtion test) ราคา 150 บาท (ปกติ 300 บาท)

- ตรวจการทำงานขอหัวใจด้วยวิธีเดินสายพาน (Exercise Stress Test) ราคา 3,200 บาท (ปกติ 3,500 บาท)

- ตรวจการทำงานของหัวใจด้วยคลื่นเสียง (Echocardiogram) ราคา 2,750 บาท (ปกติ 3,000 บาท)

สำหรับสุภาพสตร

- ตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูก (PV&Pap Smear) ราคา 335 บาท (ปกติ 370 บาท)

สำหรับสุภาพบุรุษที่อายุมากกว่า 40 ปี

- ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) ราคา 480 บาท (ปกติ 650 บาท)

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

1. ควรพักผ่อนให้เพียงพอก่อนเข้ารับการตรวจ

2. การตรวจสุขภาพโปรแกรม 1, 2 ควรงดน้ำ อาหาร และยา ก่อนตรวจ 6 - 8 ชม. เฉพาะโปรแกรม 4 ควรงด 15 ชม.

3. ควรสวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่พับแขน

 

Contact Us ......customer-info @mayokaset.com