* * * ห้องพัก * * *

ประเภทห้องพักผู้ป่วยใน
ราคา
ห้องเดี่ยวพิเศษ
3,200 บาท / วัน
ห้องเดี่ยว
1,900 บาท / วัน
ห้องคู่
950 บาท / วัน
ห้องเดี่ยว แผนกเด็ก
1,300 บาท / วัน
ห้องคู่ แผนกเด็ก
700 บาท / วัน
ห้องรวม (ผู้ใหญ่/เด็ก)
550 บาท / วัน
ท่านสามารถคลิกดูรายละเอียดห้องพักในแต่ละประเภท

 


 

Contact Us ......customer-info @mayokaset.com