รายละเอียดห้องพัก เดี่ยว

มุมรับแขกแยกเป็นสัดส่วน
เครื่องทำน้ำอุ่นภายในห้องน้ำ

ราคา 1,900 บาท / วัน